Pravila za varno uporabo D V I G A L v času epidemije COVID – 19
Najučinkovitejši ukrep proti razširjanju virusa je, da raje uporabimo stopnice kot
dvigalo. Če se dvigalu ne moremo izogniti, pa velja naslednje:
1. V dvigalu se lahko prevaža največ 1 oseba (izjema so osebe iz
istega gospodinjstva in tiste, ki pomagajo starejšim).
2. Svetujemo, da se pri uporabi dvigala zaščitite z masko.
3. Če na dvigalo čaka več oseb, poskrbite da ohranjate medsebojno
razdaljo vsaj 2 m!
4. Opozorilo! Po dotikih trdnih površin (ograja, gumbi v dvigalu in na
postajah,…) je možen prenos okužbe, zato se ne dotikajte oči,
nosu in ust, ne da bi si prehodno umili ali razkužili roke!
5. Dosledno upoštevajte nasvete in pravila za higieno kašlja in
umivanje rok!
POMEMBNO:
TAKOJ PO UPORABI DVIGALA SI DOBRO UMIJTE ALI RAZKUŽITE ROKE!
Če je na postajah dvigala na voljo razkužilo, ga uporabite!
Priporočamo, da imate pri sebi tudi svoje razkužilo, ki ga po potrebi uporabite.