Spremembe pravilnika o delitvi in obračunu toplote