KAJ SE V ČASU EPIDEMIJE DOGAJA Z REZERVNIM SKLADOM

 

Marsikdo se v tem času sprašuje, kako lahko zmanjša oziroma odpiše rezervni sklad za čas razglašene epidemije v Sloveniji. Ne malokdo, se je namreč znašel v denarni stiski.

Obstaja pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka, kjer se v 7. členu navaja

Upravnik na podlagi ugotovljenih meril iz 2. člena tega pravilnika izračuna najnižjo vrednost prispevka tako, da na podlagi spodnje tabele pomnoži površino posameznega dela (m²) z zneskom, ki je določen za posamezen starostni razred (EUR):

Starostni razred EUR/m²
I 0
II 0,20
III 0,25
IV 0,30

 

Rezervnega sklada, v kolikor se plačuje najnižji, po zakonu, ni možno prekiniti, saj je le-ta zakonsko določen.

V kolikor pa se trenutno, zaradi prihodnjih investicij, plačuje višji rezervni sklad, pa imajo etažni lastniki ( vsaj 50%) možnost, ponovno rezervni sklad omejiti za čas koronavirusa, na tisti znesek, ki so ga plačevali pred povišanjem le-tega, ob predpostavki, da nimajo neplačanih terjatev do investitorjev oziroma izvajalcev del.