Katalog storitev

Priloga k pogodbi o opravljanju upravniških storitev